Andrej Prandorfy

tel.: 0902 395 150

 

- Individuálne a skupinové tréningy

- Funkčné tréningy

- Crossfit

- TRX tréningy

- Tréningy pre deti a mládež

- Kondičná príprava pre športovcov

- Individuálne stravovacie plány

Úspechy:

- Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa (certifikát)

- TRX Suspension Training CoursebL1 (USA certifikát)

- Funkčný tréning (certifikát)

- Kondičný tréner univerzitného hokejového tímu, UMB Hockey Team

- Tréner detí a mládeže, HC 05 Banská Bystrica