Správa

CrossFit

Andrej Prandorfy 

tel.č.: 0902 395 150

- Individuálne a skupinové tréningy
- Funkčné tréningy
- Crossfit
- TRX tréningy
- Tréningy pre deti a mládež
- Kondičná príprava pre športovcov
- Individuálne stravovacie plány 
 
Úspechy: 
- Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa (certifikát)
- TRX Suspension Training Course L1 (USA certifikát)
- Funkčný tréning (certifikát)
- Kondičný tréner Univerzitného hokejového tímu, UMB Hockey Team
- Tréner detí a mládeže, HC´05 Banská Bystrica